Business Teams

Business Teams

Business Teams stöttar vår verksamhet och ser till att allt fungerar som det ska runt om i organisationen. Vi har avdelningar inom HR, Finance, Knowledge & Learning, Marketing och ett Operations team med kockar, IT, kontorsservice och reception och konferens. Vi har även ett team med juristassistenter som stöttar juristerna i det dagliga arbetet.

Rekrytering sker vid behov. Lediga tjänster annonseras här.