Akademia Linklaters: Studia LL.M.

Marzysz o wyjeździe na studia zagraniczne? Interesujesz się prawem europejskim, arbitrażem lub kręci Cię międzynarodowe środowisko? A może po prostu uznajesz, że przydałby Ci się porządny wpis w CV?

Każdy powód jest dobry, żeby wyjechać na studia LL.M!

Studia LL.M pozwalają poszerzyć wiedzę o prawodawstwie danego kraju oraz umożliwiają specjalizację w określonej dziedzinie prawa (np. prawie europejskim czy międzynarodowym). Co więcej, ukończenie studiów LL.M na wybranych uczelniach w Stanach Zjednoczonych pozwala przystąpić do egzaminu zawodowego, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu w wybranym stanie (tzw. bar exam).

Podczas spotkania absolwenci studiów LL.M opowiedzą jak wartościowym doświadczeniem są tego rodzaju studia. Udzielą również praktycznych porad związanych z aplikacją na studia LL.M i rozwieją wątpliwości związane z procesem rekrutacyjnym.

Naszymi prelegentami i prelegentkami będą:
- Alicja Zielińska-Eisen (Linklaters; LL.M Humboldt-Universität zu Berlin 2016; Academic Coordinator for IDR LLM at Humboldt-Universität zu Berlin)
- Natalia Mikołajczyk (Linklaters; LL.M UC Berkeley 2013)
- Wojciech Podlasin (Linklaters; LL.M London School of Economics 2011)